Artikelen

Congres verslag Healthy living with Hiv sept 2016

 

Op 2 en 3 september jongleden vond in Barcelona de eerste “International workshop on Healthy living with hiv” plaats.  De organisatie was in het handen van Virology Education.  De 130 deelnemers kwamen uit 30 verschillende landen en waren zorgverleners of onderzoekers in de hiv zorg.  Op de site http://www.hivhealthyliving.com/ staat meer informatie en zijn ook de presentaties in zijn geheel terug te kijken. Van een aantal van “invited lectures” zal ik kort beschrijven.

 

Waarom: alleen behandeling kan de hiv epidemie niet stoppen. Prep is een belangrijk middel om nieuwe infecties te voorkomen

Wie: met name in sub-sahara Africa zijn er grote mogelijkheden voor Prep. Onder andere jonge vrouwen lopen veel risico. Prep stopt HIV in vrouwen en baby’s

In Thailand wordt Prep m.n. bij MSM ingezet. Dit geldt ook voor Frankrijk en UK. In Australie is 81% van de nieuwe hiv infectie bij MSM. Een bijzondere risicogroep zijn de transgender man en vrouw.

Er zijn inmiddels WHO richtlijnen rondom Prep

Wat: FTC/TDF. Er zijn veel studies die een 86% reductie van het aantal hiv infectie laten zijn. The number needed to treat is 13. Dus als je 13 mensen Prep geeft voorkom je één hiv infectie.

Niet iedereen wil Prep gebruiken en Prep is alleen effectief bij een goede therapietrouw.

Prep as brigde tot cART; goede resultaten in het voorkomen van hiv bij de negatieve partner in een serodiscordant koppel . Als de HIV+ partner start met cART, start de HIV- partner met Prep totdat de HIV+ partner undetecable is.

In VS komen 1.000.000 mensen in aanmerking voor Prep, echter slechts 80.000 mensen ontvangen het. Slecht 1/3 van de hiv behandelaren in de VS schrijft ook Prep voor. Ook in Frankrijk en Thailand lopen inmiddels Prep programma’s

Indicatie voor Prep: o.a. MSM met syfilis.

De grootste barrière voor Prep zijn de kosten. In the UK komt het voor dat pt via internet generieke Prep kopen maar wel gecontroleerd worden via de SOA kliniek.

Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. Prep IAS à studie gepresenteerd met cabotegravir IM als Prep

Wie zou Prep moeten/kunnen voorschrijven en vervolgen. Infectieziekten artsen, maar ook nurse practitioners en eventueel huisartsen.

Hele presentatie van Anton Pozniak inzien klik hier: http://regist2.virology-education.com/2016/HHL/01_Pozniak.pdf

 

Dr. Waters focust in haar lezing meer op het traject na Prep. Dus op mensen die al hiv positief zijn. Het aantal nieuwe infecties in Europa lijk niet af te nemen. En was in 2014 het hoogst sinds de jaren 80. Wereldwijd weet 54% van de HIV infectie nog niet gediagnosticeerd. Dit heeft op vele vlakken consequenties: voor het individu late presentie, ziekte en/of risico op overlijden, voor de samenleving; meer tranmissie en kosten van HIV complicaties.  

Risicofactoren voor late presentatie van een HIV infectie zijn: oudere leeftijd, heteroseksueel, buitenlandse afkomt en mannelijk geslacht. Maar ook zeker de “risk perception” mensen denken dat ze geen risico hebben gelopen op HIV.

Maar ook voor de zorgverleners is er soms nog een drempel om een hiv aan te boden of te adviseren.  Dr. Water houdt ook een pleidooi voor het frequenter testen van o.a. risicogroepen (zoals MSM, IDU en mensen uit hoog endemische gebieden) maar ook mensen bij SOA Klinieken,  mensen met hepatitis en in de oncologie. En natuurlijk met het aids-defining illnesses en indicator ziektes.  Hier zijn diverse richtlijnen en documenten voor verschenen in de UK. Zie de volledige presentatie voor de bronvermelding.

Vervolgens ging ze verder over het starten van cART. In alle internationale richtlijnen wordt cART nu geadviseerd voor alle mensen met HIV.

Opmerkelijk was de uitkomst van een subgroep analyse van START studie gepresenteerd om het IAS 2016 dat bij pt met leeftijd < 50, CD4 > 800, CD4/CD8 ratio> 0.8, Framingham score < 1% en vooral een HIV RNA < 3000 er geen voordeel van directe start van cART is aangetoond.

Treat as prevention (TasP) is inmiddels in verschillende studie aangetoond effectief. Test en treat is in sommige settings een succes , maar in een grote studie in KwaZuli-Natal (Zuid-Africa) waren de resultaten tegenvallend. Dit kwam vooral door een slechte “linkage to care” na een hiv diagnose.

Voor de hele presentie van Dr. Waters klik hier: http://regist2.virology-education.com/2016/HHL/02_Waters.pdf

Dr. Arribas hield zijn lezing over lange termijn bijwerkingen van medicatie. Allereest vermeld bij dat nog geen 20-jaars data zijn van de huidige medicatie. Wel lijkt de levensverwachting  van mensen met hiv met een CD4> 350 en een HIV RNA < 400 c/ml gelijk aan de algehele populatie.

Er is sprake van een ouder wordende pt populatie met meer comorbiditeit.

CV-Risico: verhoogd bij abacavir? Verschillende data. Een negatief effect op de lipiden is er vooral bij RTV en COBI gebooste regimes.  In de vergelijking van TAF vs TDF lijkt TAF niet het lipiden verlagende effect te hebben, dat bij TDF wel gezien werd. Dit kan vooral van belang zijn bij pt met een hoog CV-risico. Er loopt momenteel een grote studie om te onderzoeken of de behandeling met een statine een gunstig effect heeft op inflammatie en CV uitkomsten (REPRIEVE trial)

Nier: het absolute risico op nierproblemen is laag, echter het relatieve risico is 4x verhoogd bij HIV. Bij langere TDF exposure is het risico op “Chronic Kidney Disease”of CKD verhoogd.

Bot: het risico op pathologische fracturen + osteoporose is verhoogd met name bij TDF bevattende regimes. Het effect lijkt het minst bij nuke sparende regimes en TAF bevattende regimes. Ook lijk het effect van PI/r op bot toxiciteit hoger als dat van Raltegravir Een goede tool om dit risico te bepalen is de FRAX score. Er zijn echter weinig lange termijn data.

Roken heeft echter veel meer effect op de survival van pt dan de HIV infectie

Voor de hele presentatie van Dr. Arribas klik hier: http://regist2.virology-education.com/2016/HHL/03_Arribas.pdf

Dr. Boffito gaf een lezing over met name CNS bijwerkingen en drug-drug interacties.

CNS bijwerkingen zijn uitgebreid beschreven bij EFV, inclusief suïcidaliteit en suïcide pogingen. Echter ook bij de INSTI’s staan verschillende CNS bijwerkingen waaronder depressie en suicidaliteit vermeld.

Er was ook aandacht voor het effect van boosters van cART. Er lijkt niet veel verschil tussen ritonavir en colbicistat. Er is een overzichtsartikel beschikbaar over 20 jaar boosten van cART . (ref Boffito M, et el. AIDS 2015;29:2229-33)

Gebooste regimes hebben meer risico op drug-drug interacties (DDI) 10 van 17 aanbevolen regimes in de richtlijnen bevatten een booster.Er zijn verschillende mechanismen die van invloed zijn op het ontstaan van DDI. Absorpie, excretie en metabolisme.  Ze gaf hiervan een aantal voorbeelden.

Met de ouder wordende hiv populatie, komt er meer comorbiditeit en dus ook meer polyfarmacie. Hierdoor wordt het risico op klinisch relevante DDI groter.

Cave: DDI met RTV/COBI + steroïden 

Maar ook “over the counter” middelen (zelfzorgmiddelen) en (recreatieve) drugs kunnen DDI met cART veroorzaken.

Er is een artikel over DDI tussen drugs en cART dat wellicht interessant is om te lezen (ref: Bracchi M, et al. aids 2015;29:1585-92

De site www.hiv-druginteractions.org is een handige tool om DDI te controleren en geeft bijv ook een overzicht van verwachtte interacties tussen drugs en cART.

Voor de volledige presentatie klik hier: http://regist2.virology-education.com/2016/HHL/04_Boffito.pdf

Dr. Gauraldi uit Italië houdt zijn lezing over de ouder wordende hiv patiënt. Hij maakt een duidelijk verschil tussen patiënten die al 10,20 of 30 leven met HIV of mensen die op oudere leeftijd geïnfecteerd zijn. 

In de toekomst zal “multimorbidity” de norm zijn volgens hem.

Mensen met dezelfde leeftijd en dezelfde aandoeningen zijn niet altijd even kwetsbaar.  In het kader hiervan gaat dr. Guaraldi in het begrip “Frailty”.  “Frailty” kijkt meer naar de invloed van (on)gezondheid op het dagelijks functioneren van mensen. “ Frailty is  geassocieerd met  “disability”

Hij benoemd ook het verschil tussen levensverwachting en gezonde levenswachting.  De lezing gaat verder over het managen van HIV als chronische aandoening. Hierbij heeft hij het o.a. over polyfarmacie en het chronic care model. Ook besteed hij aandacht aan verschillende technische mogelijkheden om gegevens over de pt te verzamelen en self-management support

Mijns inziens een zeer interessante lezing met veel verschillende facetten van de hiv zorg, met name bij de ouder wordende patiënt.  Voor de volledige presentatie klik hier: http://regist2.virology-education.com/2016/HHL/08_Guaraldi.pdf

Dr. Yazdanpanah heeft in het in lezing over het risico op (acute) HCV en HBV bij hiv positieve MSM. Ondermeer hoe vaak we zouden moeten screening op HCV en overige SOA’s. Zijn advies om iedereen te screening bij de hiv diagnose en daarna o.b.v. gestegen LF iedere 3-6 mnd .

Ook spreekt hij kort over TasP bij (acute) HCV behandeling bij HIV+ MSM.  De DAA’s zijn (nog) geregistreerd voor de behandeling. Enkel  Peg-IFN en ribavirine. Hierdoor wordt er nu vaak afgewacht of pt de infectie zelf klaart of dat hij in de chronische fase behandeld wordt. Seksuele transmissie vindt echter vaak plaats in de acute fase van de infectie.  Er zijn data van een behandeling van 6 wk ledipasvir/sofosbuvir bij HIV pt met een acute HCV infectie GT 1 en 4 (Rockstroh et al, CROI 2016)

Daarna blijft het belangrijk om onze pt te vaccineren tegen HBV!  Met een dubbele dosis vaccin. Dit lijkt toenemend belangrijk nu er vaker Nuke vrije regimes worden gebruikt.

Voor de hele presentatie klik hier: http://regist2.virology-education.com/2016/HHL/11_Yazdanpanah.pdf
 

 

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Home artikelen

Gepubliceerd:12-10-2016
Aantal keer bekeken:603

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: